آخرین اخبار : 

اهداف

راه‌اندازی مراکز توانبخشی و درمانی مرتبط با بیماران دارای اختلالات روانپزشکی اهداء کمک‌های مادی و معنوی به بیماران بستری و سرپایی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی ارائه خدمات مراقبت و نگهداری از بیماران دارای اختلالات روانپزشکی در منزل ارائه ...