آخرین اخبار : 

کمکهای غیر نقدی

به نام خدا

نیکوکاران گرامی:

نیازهای بیماران بشرح ذیل می باشد:

انواع لباس های گرم، گرمکن

پتو

انواع مواد غذایی خام و پخته شده

انواع پارچه، ملحفه

انواع مواد خوراکی و تنقلات و میوه

بخاری و وسایل گرمایشی

تلفن تماس برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر:  ۳۳۴۰۱۲۳۴ و ۳۳۴۰۵۶۵۶

اهدا:  حساب جاری سیبا شماره حساب جاری سیبا شماره ۰۱۴۲۱۱۵۴۴۸۰۰۷ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۲۶۷۶۱۵بانک ملی ایران شعبه شهید رستگار، کد شعبه ۱۴۳۹

 پیشاپیش از اهدایی های شما نیکوکار گرامی تشکر نموده واز درگاه خداوند متعال برای حضرتعالی و خاواده محترم ، سلامتی و تندرستی و برکت مال آرزومندیم.