آخرین اخبار : 

وسایل و تجهیزات

به نام خدا

نیازهای تجهیزاتی بیماران

بیماران به وسایلی مانند :

آبسردکن

کولر

بخاری

تلویزیون با صفحه بزرگ

ویلچر

و….. نیاز دارند.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۳۴۰۱۲۳۴ و ۳۳۴۰۵۶۵۶ تماس حاصل فرمایید

اهدا:  حساب جاری سیبا شماره                                                بانک ملی ایران شعبه امین آباد (شهید رستگار) کد شعبه۱۴۳۹