آخرین اخبار : 

نیازهای تفریحی

به نام خدا

نیازهای تفریحی بیماران

اقامت طولانی مدت بیماران در بیمارستان منجر میشود که به موسسه وابسته شده و حضور در اجتماعات برای انها بتدریج عجیب و ترسناک گردد لذا این بیماران نیار دارند به سفرهای تفریحی کوتاه مدت و طولانی مدت بروند تا ارتباط انها با اجتماع بیرون از بیمارستان قطع نگردد .

شما نیکوکار گرامی با تقبل یک سفر و یا عهده دارشدن قسمتی از یک سفر تفریحی میتوانید به این امر کمک نمایید

سفرهای تفریحی یک روزه کوتاه مدت به پارکها، زیارتگاهها و سیاحتگاههای اطراف تهران

سفرهای تفریحی چند روزه: به شهرهای سیاحتی و زیارتی مانند سفر به شما کشور و سفر به مشهد مقدس

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۳۴۰۵۶۵۶ و ۳۳۴۰۱۲۳۴ تماس حاصل فرمایید

اهدا:  حساب جاری سیبا شماره                                                بانک ملی ایران شعبه امین آباد (شهید رستگار) کد شعبه۱۴۳۹