آخرین اخبار : 

نیازهای تفریحی

به نام خدا

نیازهای تفریحی بیماران

اقامت طولانی مدت بیماران در بیمارستان منجر میشود که به موسسه وابسته شده و حضور در اجتماعات برای انها بتدریج عجیب و ترسناک گردد لذا این بیماران نیار دارند به سفرهای تفریحی کوتاه مدت و طولانی مدت بروند تا ارتباط انها با اجتماع بیرون از بیمارستان قطع نگردد .

شما نیکوکار گرامی با تقبل یک سفر و یا عهده دارشدن قسمتی از یک سفر تفریحی میتوانید به این امر کمک نمایید

سفرهای تفریحی یک روزه کوتاه مدت به پارکها، زیارتگاهها و سیاحتگاههای اطراف تهران

سفرهای تفریحی چند روزه: به شهرهای سیاحتی و زیارتی مانند سفر به شما کشور و سفر به مشهد مقدس

 

تلفن تماس برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر:  ۳۳۴۰۱۲۳۴ و ۳۳۴۰۵۶۵۶

اهدا:  حساب جاری سیبا شماره حساب جاری سیبا شماره ۰۱۴۲۱۱۵۴۴۸۰۰۷ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۲۶۷۶۱۵بانک ملی ایران شعبه شهید رستگار، کد شعبه ۱۴۳۹

 پیشاپیش از اهدایی های شما نیکوکار گرامی تشکر نموده واز درگاه خداوند متعال برای حضرتعالی و خاواده محترم ، سلامتی و تندرستی و برکت مال آرزومندیم.